کریمسون سوییت


مشخصات فنی

  • رقم استاندارد کریمسون سوییت از برند اینووا سید
  • میوه ای با متوسط وزنی 12 الی 14 کیلوگرم
  • پوست ضخیم با قابلیت حمل و نقل میرهای طولانی
  • رنگ پوست تیره براق با خط های راه راه روشن
  • نسبتا مقاوم به بیماری ها فوزاریومی و آنتراکنوز


توضیحات

رقم استاندارد کریمسون سوییت

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Crimson Sweet OP