Tomato Shasta F1


مشخصات فنی

  • بوته ی قوی با پایه ی خوب
  • تقریبا زودرس با میوه های گرد و یکنواخت
  • رقم مناسب فصول اصلی کشت همراه با دوره ی برداشت طولانی
  • میوه ی سفت با وزن متوسط بین 150 الی 170 گرم
  • میوه ی بازار پسند با کیفیت فووق العاده
  • تحمل به ترک خوردگی


توضیحات

گوجه Shasta F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato Shasta F1