Tomato Rabea`a F1


مشخصات فنی

  • رقم هیبرید مناسب کشت فضای باز و میوه های یکسان
  • تقریبا زودرس با میوه های گرد و بازار پسند
  • رقم مناسب فصول اصلی کشت همراه با دوره ی برداشت طولانی
  • میوه هایی با وزن متوسط بین 190 الی 220 گرم
  • رقمی مقاوم به VFFN


توضیحات

گوجه Rabea`a F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato Rabea`a F1