Tomato Nova F1


مشخصات فنی

  • تولید نامحدود گلخانه ای با بوته ی قوی بهمراه میوه های خوش فرم و یکدست
  • دارای بلوغ تقریبا زودرس با میوه های گرد یکدست
  • دارای خوشه هایی بزرگ و میوه هایی سفت با میانگین وزنی 170 الی 190 گرم
  • مناسب فصول اصلی کشت با دوره برداشت طولانی
  • دارای دم انتهایی کوچک
  • رقمی مقاوم به VFFN


توضیحات

گوجه Nova F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato Nova F1