Tomato Milo F1


مشخصات فنی

  • رقم هیبرید تقریبا زودرس مناسب کشت فضای باز با بوته ی قوی و میوه های یکسان
  • رقمی پر بار با میوه های گرد و سفت
  • میوه های قرمز پر رنگ با وزن متوسط 200 الی 220 گرم
  • نسبتا مقاوم به VFFN


توضیحات

گوجه Milo F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato Milo F1