Tomato INX 1519 F1


مشخصات فنی

  • رقم مناسب فصول اصلی کشت با قابلیت برداشت طولانی
  • بوته ی قوی با پوشش میوه ای عالی
  • عملکرد فوق العاده از میوه های قرمز رنگ به شکل گرد و کشیده
  • دارای محصولی با درجه بریکس و ویسکوزیته بالا
  • رقم مقاوم به V, FF, N, EFH


توضیحات

گوجه INX 1519 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato INX 1519 F1