Tomato INX 1518 F1


مشخصات فنی

  • رقم هیبرید تقریبا زودرس و سازگاری خوب با گرما
  • بوته ی قوی با پوشش میوه ای عالی
  • عملکرد بالا و میوه های گرد قرمز رنگ و سفت
  • درصد وزنی خوب و چگالی بالای بافتی
  • رقم مقاوم به V, FF, N, P


توضیحات

گوجه INX 1518 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato INX 1518 F1