Tomato INX 1513 F1


مشخصات فنی

  • بذر هیبرید دو منظوره و تقریبا زودرس
  • حجم تولید بالا با میوه هایی بسیار سفت و شکل مکعبی کشیده
  • دارای بوته قوی و پوشش خوب میوه ای
  • دارای محصولی با درجه بریکس و ویسکوزیته بالا
  • رقم مقاوم به V, FF, N, P


توضیحات

گوجه INX 1513 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato INX 1513 F1