Tomato INX 1503 F1


مشخصات فنی

  • رقم تولید نا محدود گلخانه ای و مقاوم در برابر بیماری ویرووسی TSWV
  • بوته ای قوی با اتصالهای کوتاه
  • استقرار خوب با میوه های بزرگ کروی و سفت
  • دارای رنگ قرمز مطلوب با میانگین وزنی 180 الی 200 گرم
  • رقم مقاوم به V, FF, N, ToMV, CR, TSWV 


توضیحات

گوجه INX 1503 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Tomato INX 1503 F1