Squash INX 1424 F1


مشخصات فنی

  • رقمی زودرس با بوته ای بزرگ
  • بسیار پر تولید با میوه های سیلندری شکل
  • دارای میوه هایی به رنگ سبز روشن با گره های کوتاه
  • دارای بلوغ نسبی 33 روز در فصل تابستان
  • نسبتا مقاوم به بیماری های WMVII , PM , ZYMV


توضیحات

کدو INX 1424 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Squash INX 1424 F1