Squash INX 1417 F1


مشخصات فنی

  • گیاه زودرس و قوی با بوته ای بسیار فشرده
  • میوه های متمرکز، گلابی شکل و با کیفیت بالا
  • ساقه اصلی تولید کننده با شاخه های جانبی محدود
  • بطور خاص برای بازار سوریه پرورش داده می شود
  • نسبتا مقاوم به بیماری های WMVII , PM , ZYMV


توضیحات

کدو INX 1417 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Squash INX 1417 F1