Squash INX 1405 F1


مشخصات فنی

  • رقم زودرس با دوره برداشت طولانی
  • گیاه قوی با میوه های سبز رنگ کشیده و مخروطی شکل
  • گیاهی با پایه ی خوب و عملکردی چشمگیر
  • ساقه های بلند که برداشت میوه را آسان می کند
  • مقاومت متوسط به WMVII , ZYMV


توضیحات

کدو INX 1405 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Squash INX 1405 F1