Squash INX 1402 F1


مشخصات فنی

  • رقم زودرس در فصول اصلی کشت
  • بوته ی قوی در عین حال زودرس در تولید
  • برداشت طولانی همراه با میوه هایی به رنگ سبز روشن
  • تحمل به PM


توضیحات

کدو INX 1402 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Squash INX 1402 F1