Squash INX 1400 F1


مشخصات فنی

  • رقم زودرس با میوه هایی با ظاهر یکنواخت
  • تحمل عالی برای شرایط هوای سرد
  • تولید بالا و میوه هایی به رنگ سبز روشن
  • گیاهی با پایه ی خوب و قوی و برداشت طولانی
  • دارای بوته ی قوی 
  • تحمل به PM


توضیحات

کدو INX 1400 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Squash INX 1400 F1