Melon Samsori


مشخصات فنی

  • رقم زودرس
  • بوته ی قوی با گره های بسیار قوی
  • میوه ای گرد با خطوط زیبا
  • حفره بذر تقریبا باریک با گوشتی ترد
  • پوشش میوه ای عالی که باعث کاهش خسارت های ناشی از نور خورشید می شود


توضیحات

بذر طالبی Samsori

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Melon Samsori