Melon INX 1025F1


مشخصات فنی

  • تولید بالا ، تاک بسیار قوی و مناسب فصول اصلی کشت
  • دوره ی برداشت طولانی همراه با میوه ای مقاوم و سازگار
  • میوه هایی بزرگ با متوسط وزنی 3 الی 3/5 کیلوگرم
  • گوشت سفید و ترد با بریکس بالای 12
  • پوستی نرم، زرد، زیبا و حفره ی دانه ای کوچک


توضیحات

بذر خربزه INX 1025 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Melon INX 1025 F1