Melon INX 1012 F1


مشخصات فنی

  • رقم زودرس با تولید بالا
  • میوه های با اندازه ایی تقریبا یکسان با گوشتی سفید و ترد
  • میوه هایی با متوسط وزنی 2/4 الی 2/6 کیلوگرم و حفره بذر متوسط
  • پوستی زرد رنگ همراه با چروک های سطحی


توضیحات

بذر خربزه INX 1012 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Melon INX 1012 F1