Melon INX 1009 F1


مشخصات فنی

  • خربزه آناناسی تقریبا زودرس با پوشش میوه ای خیلی خوب
  • حفره دانه ای کوچک و باریک
  • میوه های بیضی شکل تا وزن 3 کیلوگرم
  • گوشت کرمی ترد با میزان قند بالا
  • مقاوم به بیماری های فوزاریومی 0 و 1 و2 و PM


توضیحات

بذر خربزه INX 1009 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Melon INX 1009 F1