Melon INX 1008 F1


مشخصات فنی

  • خربزه آناناسی زودرس با تولید بالا
  • تولید قوی و پوش خوب میوه
  • میوه بیضی شکل با وزن 3/5 کیلوگرم
  • گوشت ترد و نارنجی رنگ با میزان قند بالا
  • مقاوم به بیماری های فوزاریومی 0 و 1 و PM


توضیحات

بذر خربزه INX 1008 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Melon INX 1008 F1