Eggplant INX 804 F1


مشخصات فنی

  • رقم زودرس با بوته ی قوی
  • میوه ی خوب با وزن سنگین
  • میوه ی گلابی شکل با کاسه گل سبز رنگ
  • میوه ی بزرگ به رنگ پوست بنفش تیره و براق


توضیحات

بذر بادمجان INX 804 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Eggplant INX 804 F1