Eggplant Black Fingers


مشخصات فنی

  • تولید یکنواخت و میوه های استوانه ای شکل و کشیده
  • قابلیت کشت و سازگاری در فضای باز و گلخانه
  • مناسب برای بسیاری از بازارهای خاورمیانه
  • میوه ای به رنگ پوست ارغوانی تیره با کاسه گل سبز رنگ
  • مناسب فصول اصلی کشت ب دوره ی برداشت طولانی


توضیحات

بذر بادمجان Black Fingers

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Eggplant Black Fingers