Cucumber INX 706 F1


مشخصات فنی

  • رقم گلخانه ای مناسب کشت پاییزه و تحمل خوب در برابر سرما
  • رقمی با تولید بالا و میوه هایی به رنگ سبز تیره و براق
  • تولید در شاخه های اصلی و شاخه های جانبی
  • مقاومت متوسط به سفیدک پودری و CYVV


توضیحات

بذر خیار INX 706 F1

  • برند: Innova Seed
  • مدل: Cucumber INX 706 F1