بذر یونجه AR - 15

بذر یونجه AR - 15 سردسیری

  • برند: Pacific Seed
  • رقم: AR - 15


مشخصات فنی

رشد مجدد و سریع پس از برش یا چرای دام
پروتئین بالا و پر برگ و بسیار خوش خوراک
مقاومت بالا در اقلیم های سرد و مناطق مرتفع
مقاومت مطلوب در برابر انواع بیماری ها
عدد دُرمانسی ( نرخ خواب پاییزی) 6


توضیحات

  • رقم AR-15  تقریباً شامل  ژرم پلاسم استرالیایی 65%(U.S)  و 35% ژرم پلاسم آرژانتینی است
  • گیاهان والد از مراتع تحت چرای دام در منطقه وسیعی از Pampeana در ناحیه مرکزی امریکا انتخاب شدند.
  • معیار انتخاب ابتدا بر اساس عملکرد(بازده) بالای علوفه بوده است. سپس قدرت و ایستادگی گیاه پس از 4سال برداشت، و در نهایت فقدان بیماری های تاج، ریشه و مقاومت به شته. بخشی از بذر تولید شده ( syn-1) به مرکز نواپا (Neepawa)در کانادا برای تولید بذر مادری (syn-2) ارسال شد و بخش دیگر برای ارزیابی ویژگی های گیاهان دارویی و نرخ ماندگاری پاییزی استفاده شدند.مزارع گونه‌های آزمایشگاهی در ایستگاه Bellocq و  Coronel Suarez (بوینس آیرس آرژانتین) در طول سه سال برای بررسی عملکرد و مقاومت علوفه‌ها پرپا شد و تست های مرتبط صورت گرفت.رنگ گل در این رقم 48% بنفش تیره و 52% بنفش متوسط است
  • نمونه AR-15 : دارای مقاومت کم به پوسیدگی باکتریایی ، مقاومت نسبی ( متوسط) به آنتراکنوز، شته نخود و پوسیدگی ورتسیلیومی، مقاومت به نماتد ساقه، شته خالدار یونجه و پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه. مقاومت بسیار بالا به شته آبی یونجه و پوسیدگی فوزاریومی دارد. . نرخ خواب پاییزی( ماندگاری در پاییز) 6 است.