تاریخ انتشار: ۰۰:۰۲:۲۲ | سه شنبه, ۱۲ / تیر / ۱۳۹۷ 0 نظرها

اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگیهاي زراعی در ارقام مختلف یونجه

(رتبه فعلی 5.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 2
در مقالات توسط aranjbarha نمایش ها: 914 یونجه, اسید هیومیک 3 0
 • پرینت صفحهچاپ Get a PDF version of this webpagePDF
 • چکیده

  تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک بر ویژگیهاي زراعی ارقام مختلف یونجه با اجراي آزمایشی مزرعه هایی در دو چین بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. در این آزمایش پنج رقم یونجه (یزدي، همدانی، بغدادي، بمی و رنجر) و سه سطح اسید هیومیک (شاهد، پنج و 10 لیتر در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و چین به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که به جز صفت ارتفاع بوته بقیه صفات شامل عملکرد علوفه خشک، وزن خشک تک بوته، وزن خشک ریشه و شاخساره تک بوته، تعداد برگ و اسید قرار گرفتند. صفت ارتفاع بوته تحت تاثیر اثر متقابل × رقم × قطر ساقه تحت تاثیر اثر متقابل سه جانبه چین رقم واقع شد. در مجموع هر دو چین ارقام یونجه یزدي و بمی حایز بیشترین و رقم × اسید و چین × دوجانبه رقم رنجر حایز کمترین مقدار صفات اندازه گیري شده شدند. همچنین در بین تیمارهاي اسید هیومیک، تیمار 10 لیتر در هکتار نسبت به تیمار شاهد و پنج لیتر در هکتار اسید بیشترین مقدار صفات را در ارقام یونجه داشت. در مجموع ارقام یونجه بمی، رنجر و یزدي با کاربرد 10 لیتر در هکتار اسید هیومیک به ترتیب بیشترین عملکرد علوفه خشک را در شرایط آزمایش داشتند.
  اخرین ویرایش: ۰۰:۴۰:۳۸ | دوشنبه, ۲۵ / تیر / ۱۳۹۷
  اشتراک
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

  دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...