0 نظرها

مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یونجه با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره

(رتبه فعلی 0.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 0
در مقالات نمایش ها: 499 0 0
 • پرینت صفحهچاپ Get a PDF version of this webpagePDF
 • چکیده :

  این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یونجه توسط تجزیه و تحلیل های چند متغیره با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک انجام گردید. بدین منظور 20 ژنوتیپ یونجه به همراه شاهد محلی بغدادی بعنوان فاکتور اول و برداشت در سه چین بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. طرح بصورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر اجرا شد. نتایج همبستگی ساده بیان گر آب بود که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک(0/95) وجود داشت. دو صفت عملکرد علوفه تر و تعداد روز تا 50 درصد گلدهی در برابر صفت عملکرد علوفه خشک در نتیجه ی رگرسیون گام به گام وارد معامله شدند. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که 73 درصد از تغییرات کل، توسط دو مولفه ی اول توجیه شدند. نتایج بای پلات و تجزیه خوشه ای ژنوتیپ های مورد مطالعه را در سه گروه قرار داد. در گروه اول لاین های KFA1, KFA2, KFA3, KFA5, KFA6, KFA7, KFA11, KFA13, KFA17 و رقم بغدادی قرار گرفتند که از نظر عملکرد علوفه در حد مطلوبی بودند، در گروه دوم لاین های KFA8, KFA9, KFA10, KFA12, KFA15, KFA16 قرار گرفتند که از نظر عملکرد و کیفیت در حد پایینی بودند. گروه سوم شامل ارقام بمی گرمسیری، یزدی گرمسیری و نیکشهری گرمسیری بودند، که از نظر کیفیت علوفه در حد مطلوبی می باشند. نتایج تابع تشخیص نشان داد که 100 درصد ژنوتیپ ها به گروه خود تعلق دارند
  اخرین ویرایش: ۱۰:۲۶:۳۰ | چهارشنبه, ۲۱ / شهریور / ۱۳۹۷
  اشتراک
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

  دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...