0 نظرها

اثر عمق کاشت و اندازه بذر بر جوانه زنی و عملکرد شش گونه یونجه یکساله

(رتبه فعلی 5.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 1
در مقالات نمایش ها: 672 1 0
 • پرینت صفحهچاپ Get a PDF version of this webpagePDF
 • چکیده
  عمق کاشت و اندازه بذر یونجه هاي یکساله از فاکتورهاي مهمی است که بر موفقیت جوانه زنی این گونه هاي گیاهی و نیز عملکرد بالا، استقرار مناسب، اصلاح و احیاء اراضی کشاورزي و منابع طبیعی تاثیرگذار هستند. یکی از این گونه هاي گیاهی یونجه هاي یکساله می باشند که عمق کاشت و اندازه بذر با استقرار آنها داراي همبستگی بالایی هستند. لذا شناخت عمق کاشت و اندازه بذر از عوامل موفقیت در برنامه اصلاحی اراضی کشاورزي یا مرتعی در یک منطقه میباشد. در این تحقیق 6 گونه یونجه یکساله که داراي توانایی خوبی در سازگاري با اقلیم، تولید علوفه و افزایش حاصلخیزي خاك هستند، انتخاب شدند. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب پایه بلوكهاي کامل تصادفی با سه تکرار در طی یک دوره 65 روزه انجام گرفت. ارقام در سه عمق یک، دو و سه سانتیمتري کشت شدند. نتایج نشان داد بین اعماق مختلف کاشت گونه ها اختلاف معنی داري وجود نداشت ولی بیشترین تعداد بوته بین بذرهایی که در عمق یک سانتیمتر کشت شده بود بدست آمد. بین اندازه هاي مختلف بذر در ارتباط با تولید ماده خشک و ارتفاع بوته اختلاف معنی دار وجود داشت و بین گونه هاي مختلف و اندازه بذر در ارتباط با تعداد میانگره اختلاف معنی دار وجود داشت

  اخرین ویرایش: ۰۰:۰۰:۰۰ | دوشنبه, -۲۶ / / -۶۲۱
  اشتراک
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

  دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...