› یونجه

اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگیهاي زراعی در ارقام مختلف یونجه

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۰:۰۲:۲۲
  • در مقالات
  • توسط aranjbarha
  • تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک بر ویژگیهاي زراعی ارقام مختلف یونجه با اجراي آزمایشی مزرعه هایی در دو چین بصورت فاکتوریل…

بانک مقالات کشاورزی

  • نظرها: 0
  • در مقالات
  • بانک مقالات کشاورزی