› اسید هیومیک

اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگیهاي زراعی در ارقام مختلف یونجه

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۰:۰۲:۲۲
  • در مقالات
  • توسط aranjbarha
  • تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک بر ویژگیهاي زراعی ارقام مختلف یونجه با اجراي آزمایشی مزرعه هایی در دو چین بصورت فاکتوریل…

اسید هیومیک چیست؟

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۹:۴۹:۴۰
  • در آموزش یونجه
  • توسط aranjbarha
  • یکی از کود های با اهمیت در بخش مصرف در گیاهان هیومیک اسید یا همان اسید هیومیک می باشد