دسته بندی اخبارکشاورزی

0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›

تولید جهانی غلات در سال 2017 رکورد زد

تازه‌ترین برآوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) نشان می‌دهد که تولید جهانی غلات در سال 2017 بالغ بر 2 هزار و 640 میلیون تن بود که نسبت…
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ در اخبارکشاورزی توسط aranjbarha ادامه خبر ›