دسته بندی مقالات

بررسي تنوع ژنتيکي شته خالدار يونجه

شته خالدار یونجه با نام علمی Therioaphis trifolii Buckten از جمله آفات مهم یونجه می باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این شته، نمونه برداری از مزارع یونجه…