دسته بندی اصول تغذیه صحیح

فسفر

فسفر با نماد شیمیایی P یکی از مواد مغذی اساسی مورد نیاز برای رشد و تولید مثل گیاه است.
0 ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در اصول تغذیه صحیح توسط aranjbarha ادامه خبر ›

پتاسیم

پتاسیم با نماد شیمیایی K یکی از 17 ماده مغذی اساسی مورد نیاز برای رشد و تولید مثل گیاه است.
0 ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ در اصول تغذیه صحیح توسط aranjbarha ادامه خبر ›

انواع کود های زیستی و مزایای آن

این کود مفید خاكزی به منظور تولید بهینه محصول است كه این هدف از طریق بهبود كیفیت خاك و رعایت بهداشت و ایمنی محیط‌زیست، با بهره‌گیری از بیوتكنولوژی…
0 ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ در اصول تغذیه صحیح توسط aranjbarha ادامه خبر ›

تغذیه از طریق برگ

تغذیه از طریق برگ یکی از عملیات متداول براي رساندن موادغذایی از طریق محلول پاشی کودهاي قابل حل در آب به تمام شاخ و برگ گیاه می باشد.
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ در اصول تغذیه صحیح توسط aranjbarha ادامه خبر ›

تغذیه یونجه

تغذیه صحیح مزارع یونجه اصلی ترین عامل افزایش بازدهی و تولید است