دسته بندی اصول تغذیه صحیح

انواع کود های زیستی و مزایای آن

این کود مفید خاكزی به منظور تولید بهینه محصول است كه این هدف از طریق بهبود كیفیت خاك و رعایت بهداشت و ایمنی محیط‌زیست، با بهره‌گیری از بیوتكنولوژی…
0 ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ در اصول تغذیه صحیح توسط aranjbarha ادامه خبر ›

تغذیه از طریق برگ

تغذیه از طریق برگ یکی از عملیات متداول براي رساندن موادغذایی از طریق محلول پاشی کودهاي قابل حل در آب به تمام شاخ و برگ گیاه می باشد.
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ در اصول تغذیه صحیح توسط aranjbarha ادامه خبر ›

تغذیه یونجه

تغذیه صحیح مزارع یونجه اصلی ترین عامل افزایش بازدهی و تولید است