دسته بندی آشنایی با علفهای هرز یونجه

0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در آشنایی با علفهای هرز یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

سس (Cuscuta sp)

گیاه سس با نام های علمی Cuscuta sp و Grammica sp از جنس های گیاهان پچنده با 100-170 گونه می باشد.
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ در آشنایی با علفهای هرز یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ در آشنایی با علفهای هرز یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

پنجه مرغی (Cynodon dactylon)

پنجه مرغی گیاهی است چندساله ، از خانواده پوآسه (Poaceae) خزنده یا ایستا که به ارتفاع ۱۰ تا ۴۵ سانتی متر می‌رسد و توسط بذر، ریزوم و یا استولون تکثیر…
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ در آشنایی با علفهای هرز یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›