دسته بندی آموزش یونجه

فسفر

فسفر با نماد شیمیایی P یکی از مواد مغذی اساسی مورد نیاز برای رشد و تولید مثل گیاه است.
0 ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

پتاسیم

پتاسیم با نماد شیمیایی K یکی از 17 ماده مغذی اساسی مورد نیاز برای رشد و تولید مثل گیاه است.
0 ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

سرخرطومی برگ یونجه

يکی ازآفات مهم برگ يونجه، سرخرطومی برگ يونجه است که دراکثرمناطق يونجه کاری کشور شيوع دارد
0 ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

انواع کود های زیستی و مزایای آن

این کود مفید خاكزی به منظور تولید بهینه محصول است كه این هدف از طریق بهبود كیفیت خاك و رعایت بهداشت و ایمنی محیط‌زیست، با بهره‌گیری از بیوتكنولوژی…
0 ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

تکنیک های مناسب سمپاشی

همگان از آثار منفی مصرف سموم نباتی و عوارض زیست محیطی آن اطلاع دارند و به نقش موثر آفت کش های شیمیایی در مبارزه با آفات و اهمیت اقتصادی آن در…
0 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

تناوب چیست؟

توالی زمان کاشت محصولات مختلف را در یک قطعه زمین با ترتیب ثابت را تناوب زراعی می گویند.
0 ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›